ความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2517 เป็นต้นไป

จากที่เราได้มีการศึกษา เกี่ยวกับบทความ “ความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาล” ของแต่ละช่วงปี จนกระทั่งมาถึง ” ความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2517 เป็นต้นไป” เพื่อน ๆ นักอ่านทุกคน คงจะพอที่จะจับใจความสำคัญของความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละช่วงได้บ้าง โดยเฉพาะ ความเป็นมาของ ลอตเตอรี่ ที่ถือได้ว่าเป็นตัวเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะ และสำหรับในช่วงปี 2517 นั้น ถือได้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการพัฒนาไปได้อย่างดี จนกระทั่งได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นในปี 2517 นี้ และได้มีการกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจอีกด้วย นอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการดำเนินกิจการภายในประเทศแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มีการประสานงาน พร้อมทั้งทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งข่าวสารทางด้านกิจการ เพื่อที่จะทำให้กิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลในไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมโยงพร้อมทั้งข่าวสารต่าง ๆ กับต่างประเทศ โดยกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในไทยจะได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก และยังคงเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในช่วงปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งสำนักงานได้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2503 แล้วเช่นกัน และนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในประเทศไทย ที่ได้ถือกำเนิดและมีเรื่องราวมาตั้งแต่ปี 2517 จวบจนมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักของคนไทยจวบจนถึงปัจจุบันนี้นี่เองละค่ะ  

Continue Reading

ความแม่นยำในรูปแบบเดิม ๆ ผ่านการตรวจหวยวันที่ 1 มีนาคม 2559

เมื่อมีผู้คนเกิดอาการหวาดกลัว ว่าจะเกิดความผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลง กับการ ตรวจหวยวันที่ 1 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้การตรวจหวยผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนดั้งเดิม ยังคงเป็นไปได้ยากและกลุ่มคนเหล่านี้ กลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายสำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจหวย ตรวจลอตเตอรี่ หรือตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด แต่ละเดือนนั่นเอง

Continue Reading