ของมงคลที่มีความศรัทธาพร้อมทั้งเชื่อมั่น

ถือได้ว่า ของมงคล ล้วนแล้วเป็นของที่ผู้คนส่วนมากให้ความศรัทธาพร้อมกับนับถือกันเป็นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมงคลที่ตัวเองติดตัวมาตลอดเวลา เป็นเหตุให้สามารถผ่านอุปสรรคมากมาย ที่ได้เข้าภายในชีวิต จนทำให้สามารถผ่านพ้นจุด ๆ นี้กันไปได้ ซึ่งตามความศรัทธาของมงคลนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบด้วยกัน แต่เพราะชาวจีนโดยตรงโดยมากมีของมงคลอยู่ภายในตัวบ้านกันเลยก็ว่าได้   ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและคนข้างในครอบครัว สำหรับ ของมงคล ที่ว่านี้ คงจะสามารถช่วยเสริมดวง โชคลาภ การเงิน ต่าง ๆ ได้ดี ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าของมงคลใดมั่งที่จะทำให้เกิดความโชคลาภ ถ้าคนจีน โดยมากนำ ฮก ลก ซิ้ว มาทำการบูชา ซึ่งถือว่าเป็นเทพ ที่มีการเครารพบูชามาช้านานแล้ว ของมงคล สามารถอธิษฐานสิ่งไหนก็จะสมปรารถนา มีโชคมีลาภ แต่ก็ไม่ใช่มีเท่านี้ ยังมีกวนอู ที่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื้อสัตย์ พร้อมทั้งมีความกตัญญู ซึ่งกวนอูมีชื่อเดิมว่า หนเตี๋ยง  ซึ่งคนจีนแต่ละคนให้การยอมรับ ศรัทธากันอย่างมาช้านาน จนทำให้ชาวไทยหลากหลายคนอาจนำมาไว้ภายในบ้าน เพื่อเป็นมงคลต่อคนข้างในบ้าน   ดังนั้นของมงคล แต่ละรูปแบบนั้น จะมีความหมายกัน แต่อยู่ที่ว่าผู้ที่นำของมงคลนั้น มาทำการเคารพบูชา  จะสามารถมีความเชื่อถือได้มากน้อยเท่าใด ก็ต้องขึ้นกับเชื่อส่วนตัวกันแล้ว และนี่ก็ถือว่าเป็นของมงคลที่มีกลุ่มคนสนใจ  พร้อมกับเป็นที่ยอมรับคนไทย พร้อมกับคนจีนกันเลย

Continue Reading